Oferta

Poszukiwania na terenach dawnego Królestwa Kongresowego
Poszukiwania na terenach dawnej Galicji
Poszukiwania na terenach byłego zaboru pruskiego
Poszukiwania na terenach ziem przyłączonych do Polski po roku 1945

Usługi historyczne

 • Poszukiwania genealogiczne (wywód przodków, genealogie rodzin)
  Oferujemy przeprowadzenie kwerend archiwalnych na terenie całej Polski, a w miarę możliwości także za granicą. Dzięki usługom CBG „GENERATIONES” szybko i w dogodnej cenie poznasz genealogię swojej rodziny do możliwie najwcześniejszego pokolenia
 • Poszukiwania dokumentów
  Poszukujemy interesujących Państwa dokumentów dla spraw sądowych, spadkowych, a także dla celów poznawczych dziejów konkretnej osoby, postaci historycznej, przedsiębiorstwa,
  firmy oraz instytucji
 • Kwerendy tematyczne i prasowe
  Wyszukiwanie informacji z jednego z najważniejszych źródeł, jakim są artykuły prasowe. Kwerendy prasowe na terenie całej Europy, a także poza nią. Rezultatem poszukiwań jest
  sporządzenie bazy danych wraz z odnoszącymi się do niej fragmentami (lub całością) artykułów prasowych
 • Ustalanie stanów prawnych własności
  Kwerendy mające na celu odzyskanie nieruchomości. Przeprowadzane są w odpowiednich archiwach, a efektem pracy jest zebranie dokumentacji niezbędnej do przedstawienia dla wygrania sprawy sądowej o odzyskanie majątku.
 • Opracowania historyczne
  Instytucje oraz firmy z długą tradycją posiadają również unikalną historię. By jednak móc ją gruntownie przedstawić, należy przeprowadzić gruntowne badania naukowe na temat samej firmy/instytucji oraz jej procesów organizacyjnych. Oferta kierowana jest także do organizacji oraz stowarzyszeń.