Warto wiedzieć

Centrum Badań Genealogicznych „GENERATIONES” Aron Raszkiewicz gwarantuje ochronę danych osobowych zarówno Klientów, jak i osób przez nich poszukiwanych.

Kwerendy prowadzone są głównie w Archiwach Państwowych oraz Archiwach Diecezjalnych, a także (po uzyskaniu autoryzacji osoby zainteresowanej) w Urzędach Stanu Cywilnego.